Skip to content

Hoe helpen we teams

The Human Factor staat voor het uitbouwen en benutten van al het menspotentieel wat er al zit in teams. Met behulp van ons unieke Power Plan en Deep Talent Mining, realiseren we 36% betere resultaten, maximale team betrokkenheid en zelfstandig werkende teams. 

Jouw uitdaging

  • Zit er meer potentieel in je team dan wat er nu uitkomt?
  • Worstel je met lage teamprestaties?
  • Merk je dat jouw team te afhankelijk is van jou?
  • Ervaar je lage team betrokkenheid?

Onze oplossing

Met ons Powerplan lossen we al deze issues voor jou op. Deze unieke aanpak bevat de volgende onderdelen:

Met behulp van Deep Talent Mining zorgen we ervoor dat we de unieke diepere talenten van alle teamleden naar boven krijgen.

Met een gedegen Fit-Gap analyse verkrijgen we inzicht in de match tussen de diepere talenten van alle teamleden en de activiteiten van het team.

Met behulp van een gedegen verbeterplan implementeren en borgen wij de aanpak.

Het Power Plan

Met ons unieke Power Plan, Deep Talent Mining en de Power Performance Indicator (PPI) realiseren we hoge medewerker-betrokkenheid en betere prestaties voor organisaties en teams.

1. We starten met het identificeren van de organisatie en team ambities, zodat de stappen van het Power Plan hierop kunnen worden afgestemd.

2. Medewerkers leren hun diepere talenten, waarden en passies kennen door inzet van Deep Talent Mining tijdens de Power Brand workshop. Met Deep Talent Mining passen we verschillende technieken toe om tot diepere en unieke talenten, passies en waarden te komen. Deze delen de teamleden vervolgens met elkaar en de organisatie. Daarnaast zorgt de workshop voor een dieper begrip van elkaar en vertrouwen binnen het team.

3. We identificeren vervolgens de meest impactvolle processen en activiteiten voor toepassing van de talent mapping sessie.

Tijdens de talent mapping sessie specificeren we, samen met het team en de stakeholders, de benodigde expertise en diepere talenten per onderdeel van het proces en de bijbehorende activiteiten. Hiermee ontstaat een heldere “fit-gap” van beschikbare en benodigde talenten voor elke fase van een proces en activiteit, plus een implementatieplan.  

4. Capaciteitsaanpassing en vervolgens team-en individuele coaching zorgen ervoor dat iedereen vanuit zijn dieper talent wordt ingezet. Verschillende methodes worden hierbij toegepast zoals oa feedforward, growth mindset, de rollen van Belbin, team Lumina, effectief communiceren en delegeren. Door heldere afspraken te maken wordt het Power Plan geborgd.

Power Performance Indicator

We maken de betrokkenheid en performance helder meetbaar door onze Power Performance Indicator (PPI) waardoor er concrete hulpmiddelen voor grip en sturing beschikbaar komen.​

Ons maturity model

Met de Maturity Quick Scan kun je snel bepalen waar je team of organisatie zich bevindt op het gebied van optimaal gebruiken van talent en passie van medewerkers. Het resultaat kan gebruikt worden als een “conversation starter” en om te bepalen welke potentie tot optimalisatie er is.

The Human Factor heeft een uitgebreid wetenschappelijk onderbouwd Maturity model ontwikkeld dat we graag komen toelichten. Het model is ingedeeld in vijf ontwikkelingsstadia: Reactief, Ontwikkelen, Verscherpen, Managen en Empoweren.

Organisaties die zich in het hoogste stadium van Empoweren bevinden, presteren gemiddeld 35% beter (bron: Corporate Leadership Council 2002) dan bedrijven die zich op het laagste stadium Reactief bevinden.

Wil je een dieper beeld van waar jouw team of organisatie zich bevindt?

Neem dan gerust contact op om gezamenlijk de uitgebreide scan uit te voeren.

Arjan Brenkman

“Marjolijn heeft twee nieuw gevormde docentteams naast elkaar begeleid in hun zoektocht naar ieders drijfveren, passies en unieke talenten. De daaruit ontstane powerbrand is instrumenteel geweest om hun gewenste stap naar zelforganisatie te maken. Op basis van talenten hebben beide teams nu een goed beeld van wie wat doet en daarmee ook een stevig fundament gelegd voor de structuur van hun bijeenkomsten.

Marjolijn heeft een uniek talent om op basis van de behoefte de teams te kunnen coachen. Beide teams waren onvergelijkbaar qua dilemma’s en Marjolijn heeft ze in haar teamcoach sessies op basis van hun specifieke behoefte gecoacht. Daarmee biedt ze echt maatwerk. Marjolijn deinst er niet voor terug om het team te laten stormen, uiteraard op een veilige manier voor alle deelnemers en altijd met het doel om de door het team zelf gewenste ontwikkelstap te realiseren.

Door een nulmeting en een effectmeting in te bouwen kon in beide teams worden vastgesteld dat de teambetrokkenheid en teamsamenwerking binnen de teams significant is vooruit gegaan. Op het moment van dit schrijven start ik met haar met een nieuw team, ik kijk daar nu al naar uit!”

Arjan Brenkman

Opleidingsmanager Hogeschool Utrecht

FAQ

Veelgestelde vragen

Doordat de focus van het Power Plan ligt op het benutten en uitbouwen van het potentieel van teams stijgen prestaties binnen teams. Eva Katherine Herber verwoordt dit goed in haar TedEx talk voor de Universiteit van Madrid. “Bouw het positieve uit, benut je talenten, dan stijgen je prestaties met 36,4%.” 

Daarnaast levert deze aanpak nog veel meer op: toegenomen werkgeluk, betrokkenheid en lager verzuim. Corporate leadership council 2002Gallup 2019, Heinen & O’Neill 2004, Laura King, Ed Diener, Sonja Lyubomirsky 2009, Randolph &Kemery 2011, Arnold Bakker & Daantje Derks 2011, Barbara Fredrickson 2004.

 

Wanneer je met een Power Plan trainer werkt, huur je een ervaren partner in voor de begeleiding van teams. De Power Plan trainer helpt jou bij het inzichtelijk maken van de talenten, passies en waarden van de mensen in jouw team(s), zodat deze aansluiten bij de organisatie doelen.  Door de zeer persoonlijke, praktische en pragmatische aanpak werk je samen naar een scherp resultaat voor de lange termijn.

Het Power Plan is geschikt voor teams die hun volledige potentieel willen benutten om van daaruit met elkaar een hoger niveau te bereiken. Wij werken voor zeer diverse klanten, zoals grote corporates, het onderwijs, de tech industrie en het MKB. 

Gemiddeld genomen bestaat het Power Plan uit sessies van 3 hele dagen en 7 kortere sessies van 2 uur. Om de aanpak goed in de teams te borgen is de doorlooptijd ongeveer 6 maanden.  

Plan een afspraak

Kun je niet wachten om te starten met het Power Plan? Neem dan gerust contact met ons op. Wij kijken uit naar de samenwerking met jou!

STAY INFORMED!

It’s easy: all we need is your email & your eternal love. But we’ll settle for your email. You’ll be the first we inform when our Free Intro comes online!