Skip to content

Sociaal ondernemen

Het is de missie van The Human Factor om de werkplek menselijker te maken (“Humanising the workplace“).
 
Omdat we voelen dat onze missie verder gaat dan alleen maar “werk”, steunen we initiatieven die onze maatschappij en onze wereld menselijker maken.
 
Dit noemen we Sociaal Ondernemen,
 
Zo wordt onze missie nog breder en daar krijgen wij positieve energie van! 
 
Bij de door ons gekozen goede doelen staat de menselijke factor altijd voorop. Hieronder kun je meer informatie vinden over de thema’s die wij belangrijk vinden, en de  initiatieven die wij daarbij  ondersteunen. 

Onderwerpen die wij belangrijk vinden

Gelijke kansen

Wij geloven dat iedereen gelijke kansen hoort te krijgen, om maximaal zijn/haar/hun potentieel te benutten.
 
Daarom ondersteunen we initiatieven die zich bezig houden met vrouwenrechten, educatie, en gezondheidszorg. 
pexels-luis-del-rio-15286

Vrouwen rechten

Helaas worden vrouwen nog steeds op veel plekken in de wereld achtergesteld, en kunnen zo hun talenten niet ontplooien. 

Wij geloven in female-power, in alle vormen en soorten!

Educatie

Op veel plaatsen in de wereld krijgen kinderen en vrouwen niet de kans om een opleiding te volgen. Omdat er geen geld voor is, ze moeten mee-werken, of omdat het gewoonweg niet mag.

Een opleiding is een van de krachtigste manieren om je eigen potentie te leren kennen en te kunnen benutten.

Gezondheidszorg

Als mensen geen toegang hebben tot de juiste medische zorg en middelen, beperkt dit hun kansen om het onderste uit de kan te halen.

Wij vinden dat iedereen op deze wereld toegang moet krijgen tot gelijkwaardige medische zorg.

Initiatieven die we steunen

Rokpa

Rokpa helpt waar humanitaire hulp buitengewoon moeilijk is, maar hard nodig is. Het werk van ROKPA is voornamelijk gericht op onderwijs, medicijnen en voedsel/levensonderhoud.

Rokpa hecht veel waarde aan zelfhulp. Onderwijs is de meest efficiënte manier gebleken om mensen in nood te helpen uit de armoedeval te ontsnappen en zichzelf te beschermen tegen uitbuiting en misbruik.

Daarom bereidt Rokpa, door middel van onderwijsprogramma’s, kansarme kinderen en volwassenen voor op een autonoom leven.

Rokpa is actief in Nepal, Zuid-Afrika en Zimbabwe.

Je kunt rechtstreeks doneren aan Rokpa via de website: https://www.rokpa.org/what-you-can-do/donate-now.html

Unicef-Covax

UNICEF werkt in meer dan 190 landen en gebieden om het leven van kinderen te redden, hun rechten te verdedigen en hen te helpen hun potentieel te verwezenlijken, van de vroege kinderjaren tot de adolescentie. En ze geven nooit op. Unicef werkt nu ook samen met Covax om te zorgen voor een eerlijke verdeling van COVID-19-vaccins over de hele wereld. En waarom een kinderrechtenorganisatie helpt bij dit enorme programma is simpel:

“Door volwassenen wereldwijd te vaccineren, houden we de coronapandemie in bedwang. Als zorgverleners eenmaal zijn ingeënt, kunnen kinderen weer naar een dokter. Als leraren zijn ingeënt, kunnen kinderen weer naar school. En als hun ouders zijn ingeënt, hoeven kinderen niet meer te werken om het gezinsinkomen aan te vullen. De coronacrisis is zeker ook een kinderrechtencrisis: kinderen lijden onder schoolsluitingen, schoolmaaltijden ontbreken (wat bijdraagt aan ondervoeding), er is een toename van armoede en kinderarbeid , en we zien dat de gezondheidszorg voor kinderen lijdt onder de pandemie.”

Je kunt direct doneren aan Unicef: https://www.unicef.nl/doneren/vaccinaties

Alpe d’HuZes

Alpe d’HuZes is een uniek sportevenement waarbij zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor kankeronderzoek en het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met kanker.
 
Onder het motto ‘opgeven is geen optie‘ beklimmen op één dag 5000 deelnemers de Alpe d’Huez per fiets, rennend of lopend tot wel zes keer.
 
De wedstrijddag is altijd op de eerste donderdag van juni en maakt deel uit van een hele wedstrijdweek, waar een heel jaar naar toe wordt gewerkt. Een bijzondere week vol saamhorigheid, waarin kanker voor iedereen bespreekbaar is.
 
Alle donaties gaan rechtstreeks naar kankeronderzoek: Alpe d’HuZes heeft geen overheadkosten, personeel of een eigen kantoor. Uit het inschrijfgeld worden alleen organisatiekosten betaald. Alle overige benodigdheden worden gratis aan Alpe d’HuZes verstrekt!
 
Je kunt direct doneren aan Alpe d’HuZes: https://www.opgevenisgeenoptie.nl/wat-is-alpe-dhuzes
alpeliggend

En Classe

Congo is een van de armste landen ter wereld en de kwaliteit van het onderwijs is er slecht aan toe. Twaalf miljoen kinderen gaan niet naar school en slechts een kwart van de kinderen die wel naar school gaan, maakt de middelbare school af. Kinderen zitten vaak op de grond in vervallen schoolgebouwen en leren lezen en schrijven met verouderd lesmateriaal. En Classe vindt dat dit moet veranderen en gelooft dat armoede alleen te doorbreken is door kinderen kwalitatief goed onderwijs te geven.

Sinds 2007 verbetert En Classe daarom het onderwijs in Kinshasa, de hoofdstad van Congo. Ze investeren in de infrastructuur en hygiëne op bestaande scholen en ze ondersteunen leerkrachten en leerlingen met extra opleidingen. Door nauw samen te werken met schoolbesturen, ouders, lokale organisaties en de Congolese overheid creëren ze zo een stevige basis voor verdere ontwikkeling van de scholen.

Je kunt rechtstreeks doneren aan En Classe:

Railway Children

Railway Children vecht al meer dan 22 jaar voor kinderen die alleen en in gevaar zijn op straat. In die tijd hebben ze meer dan 275.000 kinderen bereikt in India, het VK en Oost-Afrika. Ze weten dat er nog zoveel te doen is. Miljoenen kinderen leven nog steeds alleen op straat waar ze worden misbruikt en uitgebuit. In het VK ontkent de samenleving het bestaan ervan vaak, en in andere landen is het probleem zo wijdverbreid dat het ‘normaal’ is geworden.

Kinderen lopen weg of worden gedwongen het huis te verlaten, waar ze lijden onder armoede, geweld, mishandeling en verwaarlozing. Ze leven op straat omdat ze nergens anders heen kunnen en niemand meer hebben om naar toe te gaan. De problemen waarmee ze op straat worden geconfronteerd, zijn vaak nog erger dan die waar ze thuis mee te maken hebben. Elke dag vecht Railway Children om hun verhaal te veranderen. Een kind zo snel mogelijk bereiken is cruciaal, voordat een misbruiker dat kan en voordat ze verankerd raken in het straatleven. We racen om de kinderen te bereiken voordat de straten hen bereiken.

Je kunt rechtstreeks doneren aan: https://www.railwaychildren.org.uk/what-we-do

railwaychildren

STAY INFORMED!

It’s easy: all we need is your email & your eternal love. But we’ll settle for your email. You’ll be the first we inform when our Free Intro comes online!