Skip to content

Hoe word je een gelukkige EN effectievere manager? Deel 1

P1020878
door Marjolijn de Boer
Ik was 27 jaar oud en unit manager. Ik pakte alle taken netjes op die bij mijn functie hoorden: jaarplannen opstellen, coachen, accountmanagement voor bestaande klanten, sales voor nieuwe klanten, processen beschrijven, teamoverleggen voorzitten, administratie uitvoeren, enzovoort. Ik vond het best ingewikkeld om al die ballen in de lucht te houden. En eerlijk gezegd was ik echt niet overal even goed in en dat wist ik ook wel. Dat gegeven beïnvloedde zowel mijn eigen werkplezier als de effectiviteit van mijzelf en daarmee ook mijn team op een negatieve wijze. 

Ik zie dit patroon bij veel leidinggevenden die ik in de afgelopen jaren heb gecoacht. En dat deze ongelukkige situatie zo vaak voorkomt is jammer omdat het makkelijk beter kan met een aantal gerichte inzichten en ingrepen. 

Iedereen is namelijk uniek, met eigen specifieke talenten. Daardoor kun je gewoonweg niet overal even goed in zijn. Door goed te snappen waar je wel en niet goed in bent en waardoor dit het geval is, kun je een bewuste keuze maken in welke activiteiten je wilt blijven uitvoeren en hoe je de overgebleven taken effectief kunt beleggen. Door het gefocust benutten van je diepere potentieel stijgen namelijk zowel je effectiviteit als je werkgeluk. Laura Kind, Ed Diener en Sonja Lyubomirsky ondersteunen deze bevindingen met wetenschappelijk onderzoek. Zij vonden een duidelijke relatie tussen het hebben van een  positieve attitude (wat voortkomt uit het werken vanuit je talenten) en verhoogde blijdschap en prestaties.

In dit artikel zal ik een aantal praktische tips beschrijven waarmee je erachter kan komen wat jouw diepere talenten zijn. In deel 2 van deze blog reeks zal ik vervolgens beschrijven hoe je de overige activiteiten en verantwoordelijkheden effectief kunt herverdelen.

De zoektocht van Blendle-baas Alexander Klöpping

Een tijd geleden las ik in het Volkskrant Magazine een interessant interview met Alexander Klöpping, mede-oprichter en CEO van Blendle. Op een open en kwetsbare manier vertelde hij over hoe hij zijn rol als leidinggevende ervaart en dat als hij alles van te voren had geweten hij nooit met Blendle zou zijn gestart:

“Omdat het leidinggeven eigenlijk enorm buiten mijn comfortzone ligt. Ik ben helemaal niet zo’n goede CEO, denk ik. Ik ben een lousy manager. Blendle is een onderneming met vijftig medewerkers, die willen voortgangsgesprekken, het idee hebben dat hun werk hier past in een bredere carrière, dat teams goed samenwerken, dat prioriteiten worden gesteld. Voor al die dingen moet ik heel erg mijn best doen.”

Op de vraag wat zijn talenten zijn geeft hij als antwoord: “Wat ik goed kan is een beetje rondlopen en een beetje met mensen kletsen. Ideeën met ze verzinnen, creatief zijn. Maar als ik dat doe, heb ik het idee dat ik niet echt aan het werk ben.”

Zijn oplossing? “Ik heb sinds een jaar meer mensen naast me werken, in plaats van alleen onder me. Ik heb-o, wat klinkt dit saai- een goed managementteam. Oudere mensen. Ervaring. Heerlijk!”

Hoe kan ik effectiever en gelukkiger worden als leider?

Alexander Klöpping heeft de activiteiten die minder goed bij hem pasten herverdeelt over meerdere andere managers. Deze oplossing werkt goed voor hem. Voor iedereen zal de specifieke invulling van deze herverdeling van taken weer anders zijn, maar voordat je activiteiten goed kan herverdelen is het belangrijk dat je eerst weet wat jouw diepere talenten zijn. Onderzoek ondersteunt dit: Hannah, Woolfolk en Lord 2009 tonen aan dat leiders die goed weten wat hun diepere talenten zijn, goede beïnvloeding, een goede voorbeeldfunctie en een positieve relatie met hun medewerkers hebben. 

Hier een aantal tips op een rij:

Tip 1: Blik terug

De stap die je het beste als eerste kan zetten is terugblikken. In deze terugblik helpt het om een levenslooplijn te gebruiken. Bij het opzetten van deze lijn bepaal je voor elke 7 jaar van je leven, vanaf je geboorte, wat je hoogtepunten en dieptepunten waren op het gebied van je emotionele, fysieke en educatieve ontwikkeling. Dit geeft een fantastisch inzicht in wie je bent, waar je vandaan komt, wat je heeft gevormd en wat de rode draad van je leven is. Hoe je bent omgegaan met verschillende situaties en hoe je tot bepaalde keuzes bent gekomen vertelt je veel over jouw specifieke talenten. 

Tijdens een Power Brand workshop die ik begeleidde vertelde een deelnemer bij haar levenslooplijn dat ze behoorlijk diepe dalen had gekend in haar leven. Ze was nogal uitgedaagd door ziekte, het overlijden van haar partner en een gedwongen ontslag. Ze gaf echter nooit op en zocht altijd weer naar nieuwe paden die ze kon bewandelen. Doorzettingsvermogen wanneer de uitdaging zeer groot is was duidelijk een dieper talent van haar. 

Tip 2: Vraag input van anderen

Input van anderen helpt om je perspectief te verbreden. Zo kun je achter diepere talenten van jezelf komen die je zelf niet had ingezien. Vaak komt dit omdat onze eigen talenten niet als een echt talent voelen. Voor jou voelt het namelijk volkomen normaal om zaken op een bepaalde manier aan te pakken, je doet dat immers elke dag zo. Anderen kijken hier echter vaak heel anders naar. Zij kunnen jouw talent daarom als heel uniek en bijzonder ervaren.

Maak daarbij je uitvraag aan de ander zeer specifiek. Dit is nodig om er achter te komen welke diepere talenten echt bij jou horen. Containerbegrippen zeggen namelijk niet zoveel. “Mensgericht” is bijvoorbeeld zo’n containerbegrip. Er zijn veel mensen die mensgericht zijn. Maar welk onderdeel van mensgerichtheid is jouw diepere talent? Kan jij bijvoorbeeld goed doorvragen of juist heel goed luisteren? 

Om je uitvraag gericht te maken helpt het om verdiepende vragen toe te voegen. Een voorbeeld hiervan is om te vragen in welke situaties je deze talenten hebt laten zien. Als je er dan bij de uitvraag bijvoorbeeld achterkomt dat je met name in kleine groepen goed bent in het stellen van verdiepende vragen is dit een mooie toevoeging voor jouw talent ‘goed door kunnen vragen’, namelijk ‘goed door kunnen vragen in kleine groepen’. Op deze wijze verzamel je zoveel mogelijk informatie en detail over jouw diepere talenten. 

Tip 3: Zet een instrument in

Er zijn verschillende soorten instrumenten die ingezet kunnen worden om achter je talenten te komen. Zelf ben ik bijvoorbeeld erg enthousiast over Lumina  omdat je daarbij geen harde keuzes hoeft te maken tussen schijnbaar tegenovergestelde persoonlijks aspecten en je daarmee een realistischer profiel krijgt. 

Zo mag je bij Lumina bijvoorbeeld zowel de vragen over mensgerichtheid als de vragen die over resultaatgerichtheid gaan hoog scoren. Je hoeft hierbij dus niet het een óf het ander te zijn. Sterker nog, als je beiden hoog scoort heb je een speciaal talent te pakken door de bijzondere combinatie.

Om uit de containerbegrippen te blijven heb je bij Lumina ook een verdieping per dimensie.  Resultaatgericht is bijvoorbeeld opgebouwd uit logisch, competitief en resoluut. Dit geeft veel meer informatie over jouw specifieke resultaatgerichtheid wat je weer helpt bij het vinden van  jouw eigen diepere talenten.

Conclusie

Het ontdekken van je unieke diepere talenten is essentieel om meer geluk en effectiviteit in je werk te vinden. Diepere talenten gaan veel verder en zijn veel gedetailleerder dan de standaard container begrippen die veel gebruikt worden. Als je je diepere talenten hebt gevonden kan het zijn dat je een aantal zaken wil aanpassen in de wijze waarop je leiding geeft. Mogelijk wil je een aantal taken elders beleggen en je gevonden talenten veel meer gericht toepassen. Hoe je deze puzzel kunt leggen vertel ik in deel 2 van deze blog.

Wil je een seintje krijgen als deel 2 van deze blogreeks online staat? Laat dan hier je email adres achter.

STAY INFORMED!

It’s easy: all we need is your email & your eternal love. But we’ll settle for your email. You’ll be the first we inform when our Free Intro comes online!